Spoločné aktivity

    

    Ďalšie stretnutie aktérov v Hoteli Fatra v Terchovej

    hotel_fatra_terchova.jpg

    Ďalšie stretnutie aktérov sa konala dňa 12. - 13 november 2014 v Hoteli Fatra v Terchovej. Predmetom stretnutia bola príprava projektových aktivít podľa harmonogramu a tiež koordinácia postupu prác a rozdelenie úloh v rámci ďalších fáz realizácie projektu.