Spoločné aktivity

    

    Spoločné stretnutie aktérov na Liptove

    DSC02556 - kópia.jpg

    V dňoch 26. - 27.08.2014 sa konalo, v hoteli Tri Studnicky v Demänovskej doline, ďalšie spoločné stretnutie. 

    Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie doterajších aktivít projektu, séria workshopov a školení na témy podpory riadenia cestovného ruchu, jednanie k spoločným marketingovým aktivitám v rámci projektu - propagačný materiál a marketingová kampaň na jeseň. Účastníci infocesty absolvovali exkurziu do strediska Jasná Nízke Tatry.