Spoločné aktivity

    

    Spoločné stretnutie aktérov v Terchovej

    shutterstock_32341186.jpg
    hotel_fatra_terchova.jpg

    Ďalšie stretnutie aktérov sa konala dňa 17. júla 2014 v Hoteli Fatra v Terchovej. Predmetom stretnutia bola príprava projektových aktivít podľa harmonogramu a tiež koordinácia postupu prác a rozdelenie úloh v rámci ďalších fáz realizácie projektu.