O regiónoch

Príroda

Rybníky v Trnávce - přírodní rezervace - Trnávka

Vodní a mokřadní ekosystém rybníků, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. 

Razula - národní přírodní rezervace - Velké Karlovice

Poslední pozůstatek původního jedlobukového pralesa v povodí horního toku Vsetínské Bečvy. Místní jedle dosahují stáří až 200 let. Rozmanité bylinné patro tvoří ve větší míře šťavel kyselý, mařinka vonná, pstroček dvoulistý, hluchavka pitulník či bažantka vytrvalá.  

Kaluža - národní přírodní rezervace - Hradec nad Moravicí

Hluboce zařezané údolí s porostem smíšených bučin typických pro Oderské vrchy. 

Mazák - národní přírodní rezervace - Ostravice

Jedlobukový prales s příměsí javoru klenu a smrku typický pro přirozené beskydské lesy. 

Pulčín - Hradisko - národní přírodní rezervace - Francova Lhota

 Hlavní část pískovcových Pulčínských skal představuje strmá skalní stěna. Na jejím vrchu stával hrad, v roce 1517 však již pustý a dnes jej připomínají jen schody vytesané do skály, zvané Ludmilina. Kouzelné jsou i bloky blízkého skalního města Izby a Pět kostelů. Na vrchu Hradisko byly objeveny předměty dokládající osídlení lidem popelnicových polí (1. tisíciletí př. n. l.).

Polanská niva - národní přírodní rezervace - Ostrava

Lužní les na okraji Ostravy. Meandrující Odru a její slepá ramena lemují břehové porosty keřových vrb. Přirozené porosty vytváří podmínky pro život mnoha chráněných živočichů a rostlin. 

Mionší - národní přírodní rezervace - Horní Lomná

 Jedlobukový prales Mionší je plošně největší beskydskou Národní přírodní rezervací. Je přístupný po naučné stezce a s průvodcem.

Vřesová stráň - přírodní rezervace - Mosty u Jablunkova

Rozsáhlá rašelinná louka, na které se nachází mnohé chráněné druhy rostlin a na jejím okraji zalesněný pás. 

Šerák-Keprník - národní přírodní rezervace - Ostružná

Přirozené smrčiny pralesovitého charakteru na hřebenech Hrubého Jeseníku. Podmáčená půda vrchovišť vytváří podmínky pro růst ostřice mokřadní, suchopýru pochvatého a vlochyně. Svahy jsou porostlé brusinkou, lesnaté partie hostí třtinu chloupkatou a biku lesní. Náhorní hole pokrývá smilka tuhé. Geomorfologicky zajímavé jsou skalní výchozy. Rezervací prochází naučná stezka. 

Rejvíz - národní přírodní rezervace - Zlaté Hory

Rozlohou největší rašeliniště na Moravě a ve Slezsku. Po haťovém chodníčku se suchou nohou, za doprovodu naučné stezky, dostanete k Velkému mechovému jezírku. Malé mechové jezírko je veřejnosti nepřístupné. Strach budící atmosféra nebezpečného rašeliniště je jako stvořená pro život nadpřirozených bytostí a jevů, o kterých vypráví řada pověstí.

Praděd - Karlova Studánka

 Rozsáhlá rezervace chrání přirozené lesní porosty centrální části Hrubého Jeseníku. Tvoří ji šest dílčích území: vrchol Pradědu s alpinskými loukami a zakrslými smrčinami, údolí Bílé Opavy s řadou vodopádů, Divoký důl - sevřené suťové údolí s klenojeřábovou smrčinou, Petrovy kameny s mohutným skalním výchozem z břidlic a rul, Velká a Malá kotlina - ledovcová údolí s mimořádně bohatou květenou.

Kněhyně - Čertův mlýn - Čeladná

 Plošně největší beskydská rezervace zaujímá širší okolí vrcholů Kněhyně a Čertova Mlýna. Zdejší původní horský smrkový les až prales leží na návětrné straně a je znatelně poznamenán vlivy emisí z průmyslového Ostravska.

Čantoria - národní přírodní rezervace - Nýdek

Pralesovitý porost smrku, buku, jedle, tisu červeného a javoru klen na balvanitém podkladu.  

Jeskyně Šipka - Štramberk

Malá jeskyně ohromného významu, co se týče archeologických nálezů. V 80. letech 19. století zde K. Mašek objevil část spodní čelisti neandrtálského dítěte (stáří 40 000 let), paleolitické kamenné nástroje a četné zvířecí kosti převážně jeskynních medvědů.  

Fauna park - dětský ráj - zoologická zahrada - Valašské Meziříčí

Soukromý zoo koutek, kde jsou chovány např. lamy krotké, lamy alpaky, holandské zakrslé kozy, osmáci degu, bažant satyr a mnoho druhů papoušků a okrasného ptactva. V areálu se nachází velké jezírko s koi kapry a karasy zlatými a menší jezírko s želvami nádhernými. 

Botanická zahrada a arboretum ve starém vápencovém lomu - Štramberk

 Botanická zahrada a arboretum se nachází na jižním svahu starého vápencového lomu Dolní Kamenárka. Hlavní část expozice kamenné zahrady tvoří vápnomilná a teplomilná společenstva rostlin štramberského původu. Na dně vznikl unikátní vápencový mokřad. Návštěvníky také jistě zaujme kamenný labyrint s amfiteátrem starého lomu a nově objevené propasťové jeskyně.