O regiónoch

Památky

Bernátka - přírodní památka - Hošťálková

 Smíšený les s hojným výskytem řeřišnice trojlisté.

Čertovy skály - přírodní památka - Lidečko

Mohutná hradba pískovcových skalních bloků - jejímž původcem nemohl být podle našich předků nikdo jiný než čert - vystupuje ze svahu nad silnicí blízko obce Lidečko. Dosahuje délky 150 metrů a výšky 20 metrů a je oblíbeným místem i mezi horolezci. 

Svantovítova skála - přírodní památka - Malá Bystřice

Chrání protaženou 60 m dlouhou pískovcovou skalní stěnu, která dosahuje výšky až 12 m. Skála je tvořena hrubozrnným pískovcem až drobnozrnným slepencem magurského flyše a je typickou strukturně denudační skalní stěnou, která je rozčleněná množstvím příčných puklin do řady dílčích bloků. 

Skalická Morávka - národní přírodní památka - Frýdek-Místek

Úsek přirozeného divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech. 

Javorový vrch - národní přírodní památka - Karlova Studánka

 Komplex bývalého středověkého podpovrchového rudného dolu.

Velký Roudný - národní přírodní památka - Roudno

Tvarově dokonalý kužel největší vyhaslé čtvrtohorní sopky v českých zemích. Důkazem někdejší sopečné činnosti jsou rozsáhlé lávové příkrovy. 

Rešovské vodopády - národní přírodní památka - Horní Město

Nedaleko Rešova protéká říčka Huntava hlubokým, úzkým kaňonem, a překonává několikero vodopádů a kaskád. Okolní svahy pokrývá původní jedlobukový les. 

Linhartovy - zámek - Město Albrechtice

Vybudován v druhé polovině 16. století přestavbou tvrze na renesanční sídlo, několikrát zchátral, v současnosti postupně rekonstruován. V zámeckém parku je 860 let starý dub.  

Motyčanka - přírodní památka - Mosty u Jablunkova

 Podmáčená louka je chráněná pro zachování jedinečného mokřadového ekosystému s mnoha vzácnými, neobvyklými i běžnými druhy živočichů a rostlin. Nejvýznamnějším druhem chráněné rostliny je zde Prstnatec Májový.

ZOO Ostrava

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v r. 1951 a rozkládá se na ploše téměř 100 hektarů listnatého lesa s rybníky. V nedávné době byla zoologická část rozšířena o tři botanické stezky, které otevírají návštěvníkům doposud nepřístupné části areálu zoo a přímo je propojují se zoologickými expozicemi. Z chovaných zvířat jistě zaujmou sloni, tygři, medvědi nebo žirafy. 

URSUS - zážitkové centrum - Dolní Lomná

Zážitkové centrum URSUS je jedinečné zážitkové centrum v Beskydech, které vám představí hory i zdejší ekosystém. URSUS vám promítne historický první 3D film o Beskydech, ukáže vám interaktivní prohlídku místní fauny a velký model Beskyd. Také vám představí krásnou interaktivní zahradu. 

Chlebovice - chalupa Fojtství a muzeum - Frýdek-Místek

Památkově chráněný objekt s původními podlahami a klenutými stropy. 

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří - Bartošovice

Roční příjem živočichů je okolo 1500 zvířat. Zabývá se druhovou ochranou zvířat a realizuje několik záchranných programů. Nejznámější je "Návrat orla skalního do ČR". Záchranná stanice je nejstarší zařízení tohoto typu ve střední Evropě.  

Arboretum Nový Dvůr - Stěbořice

 Vznik arboreta je úzce spjat s majitelem novodvorského panství Quido Riedlem (1878 – 1946). Za svého působení v Novém Dvoře (1906 – 1928) vytvořil na nevelké ploše 1,8 hektaru s vytříbeným vkusem přírodně krajinářský park, ve kterém bylo vysazeno na 500 druhů a kultivarů domácích a cizokrajných dřevin. Tento park se stal základem dnešního arboreta a tvoří historickou část dendrologické expozice, která se postupně rozrostla až na současných 23 hektarů. Součástí arboreta je...

Sanatorium Edel - speleoterapie - Zlaté Hory

 Provoz speleoterapie v tomto zrekonstruovaném původním důlním díle byl zahájen v roce 1995. Nachází se 620 m n. m. a využívá cca 1 600 m podzemních chodeb s maximální hloubkou 93 m pod zemským povrchem. Celoroční teplota je 7–8ºC. Prostory byly upraveny pro pobyt dětí, mohou zde využít malou tělocvičnu s hřištěm pro basketbal, volejbal, možností hry stolního tenisu aj.

Staříč - cvičná štola

 Podpovrchový "umělý důl" - ukázková štola, kde se na délce 150 m důlních chodeb nacházejí běžná důlní pracoviště v technologické návaznosti jako ve skutečném dole.

Landek Park - hornické muzeum - Ostrava

 Patří k největším svého druhu v Evropě. Nachází se v areálu bývalého Dolu Anselm, uzavřeného v roce 1974. Novodobé muzeum bylo otevřeno v roce 1993. Budovy patřící k dolu jsou kulturními památkami zachycujícími éru průmyslové secese.